Mieszkania

Wszystkie mieszkania w I i II Etapie przy ul. Akademickiej są sprzedane.

Mieszkania w III Etapie przy Al. H. Sienkiewicza są w trakcie projektowania. Przyjmujemy rezerwacje zgodnie z terminem zgłoszeń osób zainteresowanych. Lista osób zainteresowanych jest długa, ale ze względu na różne sytuacje życiowe, wstępne rezerwacje mogą ulec zmianie i niektóre mieszkania staną się znowu dostępne dla osób zapisanych w późniejszych terminach.